Acknowledgment

Finn Bojsen Møller takkes for mange års samarbejde og initiativtager til Dissektionskurserne siden 1997. Finn stoppede d. 30.maj 2017. Fortsætter som vejleder på Biomekaniske undersøgelser af hånden.

Nina Vendel takkes for et godt samarbejde siden 1998 og for en vigtig andel i Teamfunktionen og kurset for læger og sygeplejersker. Nina stopper i kursus-funktionen 1/4-2016.

Niels Thomsen takkes for hjælp til kurset for læger og sygeplejersker gennem tiden.

Garcia Elias takkes for deltagelse og instruktorfunktion på kurset.

flagyl online otc

Elisabet Hagert takkes for deltagelse og instruktor på kurset.

Jørgen Tranum takkes for opbakning og fortsat hjælp til kurset.

Janne Dynesen takkes for mange års samarbejde omkring kurset for sygeplejersker.

Marianne Nygaard takkes for hjælp til kurset for sygeplejersker.

Annika Widerberg takkes for deltagelse og instruktor på kurset.

Thomas Rohde takkes for instructorfunktion på kurset.